Praktisk Mätanalys

Dagens moderna mätinstrument ger ofta mycket utförlig information om störningar som finns i våra elnät. Lär dig analysera och tolka den.

Pris

13 500 SEK

Sista anmälningsdag

2 veckor innan kurstillfället

Logi

Eventuell logi bokas av kursdeltagaren

Förtäring

Lunch och fika ingår i priset

Praktisk Mätanalys

Beskrivning

Dagens moderna mätinstrument ger ofta mycket utförlig information om störningar som finns i våra elnät. Problemet är ofta att informationen kan vara svår att tolka. I denna kurs skall vi därför fördjupa oss i analysen av insamlade mätvärden och lära oss tolka våra mätresultat. Vi kommer även att visa ett strukturerat tillvägagångssätt vid datainsamlingen som kommer att underlätta den efterföljande analysen. En del av kursen kommer att ägnas åt möjliga åtgärder för att lösa elkvalitetsproblem. Vi kommer även att utföra beräkningar på faktiska transformatormätningar för att bestämma om matande transformator bör nedstämplas p.g.a. virvelströmsförluster.

Observera att denna kurs ersätter de tidigare påbyggnadskurserna 2 och 3 av vår kurs Praktisk Elkvalitet.

Kursmaterial

Kursen är utvecklad och anpassad till svenska förhållanden av Reidar Gustavsson Norbo Kraftteknik AB i samarbete med Trinergi och Beving. Kursdeltagarnas utskrivna labbresultat och de olika mätkonfigurationer som används, blir en referenssamling och kunskapsbas för framtida mätningar.

Uppläggning

Under kursen kommer vi att analysera ett antal faktiska mätningar. Kursdeltagarna kan även medtaga egna mätfiler för analys. Dessabör dock skickas in några veckor före kursen. Prata med vår kursansvarige om detta. Till varje labbplats finns en dator och färgprinter för utskrift av valda mätresultat (4 labbplatser). Kursen är problem orienterad d.v.s. realistiska fall skall lösas.

 • Laborationsutrustning:

  PC med programvaran Dran-View.

  Kursen är uppdelad i 5 delmoment.

  • Mätförberedelse: Vad skall jag tänka på inför en ny mätning?
  • Genomförande av mätning: Konfiguration av mätinstrumentet. Använda färdiga setuper.
  • Analys av utförd mätning: Hur tolkar jag mina mätdata? Rimlighetsanalys d.v.s. har jag mätt rätt? Standardiserade rapporter med rapportgeneratorn.
  • Genomgång av faktiska mätningar. Vad berättar den aktuella mätningen om skeenden i nätavsnittet. (Kursdeltagare kan även sända in egna mätningar vilka analyseras gemensamt på kursen).
  • Nedstämpling av transformator. Är transformatorn termiskt överlastad p.g.a. övertoner? Belastbarhet (K-faktor) som funktion av transformator och lasttyp. Hur mycket ökar transformatorns virvelströmsförluster med ökande övertonsinnehåll i lastströmmen?
 • Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med elkvalitetsproblematik och önskar att fördjupa sitt kunnande inom området. T.ex. elkraftskonsulter, service- och driftstekniker inom kraft-, process- och elektronikindustrin.

 • Att fördjupa kursdeltagarens kunskaper i elkvalitetsproblematiken så att vederbörande självständigt kan undersöka och analysera problem i våra elnät med hjälp av moderna mätinstrument och programvaror.

Kontakt


Nyhetsbrev


Ogiltig e-postadress
Fyll i de tecken ni ser på bilden i rutan nedan.
Invalid Input

Din e-postadress kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när du vill själv avsluta prenumerationen.

Huvudkontor


Beving elektronik AB
Storsätragränd 10
127 39 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Beving Elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt Läs mer!