Praktisk nätdimensionering

Dimensionera morgondagens elnät med avseende på immunitet mot olika EMC-störningar.

Pris

11.200 SEK

Sista anmälningsdag

2 veckor innan kurstillfället

Logi

Eventuell logi bokas av kursdeltagaren

Förtäring

Lunch och fika ingår i priset.

Praktisk nätdimensionering

Beskrivning

Hur dimensionerar man morgondagens elnät med avseende på immunitet mot olika EMC-störningar?

De beräkningsunderlag som använts tidigare passar inte nät med moderna laster. Problematiken finner man bl.a. med den ökande andelen stora 1-fasiga laster. De medför att gamla dimensioneringsregler kan ge ökande störningar i nätavsnitten dvs. vi bygger in problem från början våra nät.

EMC-störningar utgör ofta olika problem vid igångkörning av ett nytt nät/apparatavsnitt. Dessa störningar kan kräva betydande kostnader när de åtgärdas för att erhålla en störningsfri drift av anläggningen. Många EMC-problem kan undvikas genom att konsekvent arbeta med relevanta kortslutningsimpedanser vid konstruktion och upphandling av ett nytt nätavsnitt och/eller abonnentanläggning. Detta arbetssätt kommer leda till att planeringsnivåer enligt bl.a. SS EN 61 000-2-2 automatiskt integreras i konstruktionsarbetet. Denna nätdimensionering ger även en bild av förväntade immunitetsnivåer för aktuellt nätavsnitt.

SS 421 18 11 upphörde att gälla den 1:a maj 2005. Nu anger bl.a. SS EN 61 000-2-2 kompabilitetsnivåerna för EMC-störningar. Därmed kommer ansvariga för elnäten, både borgerliga och industriella, att själva få bestämma planeringsnivåerna för dessa storheter. En störningsfri elmiljö kräver att alla tre parter dvs. nätansvariga, apparat/anläggningsleverantörer samt abonnenter är delaktiga och tar ansvar för den framtida installationen. Ett sådant samarbete skulle radikalt minska EMC-störningarna.

I kursen ingår arbete med ett nätberäkningsprogram för att simulera/påvisa vilka konsekvenser olika dimensioneringsval får för tänkt nätavsnitt. Vi arbetar med 1- och 3-fasiga övertonsgenererande laster och laster med stora inkopplingsströmmar.

 • Kursen vänder sig till Dig som i Ditt dagliga arbete kommer i kontakt med nätrelaterad EMC-problematik och önskar fördjupa Ditt kunnande i området. T.ex. service-, driftstekniker och elkraftskonsulter inom kraft-, process- och elektronikindustrin.

  • Öka förståelsen för kortslutningsimpedansens centrala betydelse för nivån på eventuella EMC-störningar.
  • Öka medvetenheten om betydelsen av det egna ingenjörskunnandet då normerna ger oss ett begränsat stöd vid t.ex. konstruktion/inköp av nya delar i anläggningen.
  • Ge kursdeltagaren färdigheter i att beräkna praktiska nätavsnitt i landsbygds-, stads- och industrinät.
  • Ge kursdeltagaren möjlighet att beräkna nätåterverkan i ett givet nätavsnitt vid inkoppling av ny last.
  • Ge kursdeltagaren en modell för hur EMC-störningar kan minimeras redan under konstruktion/upphandlingsskedet för ett nätavsnitt och/eller för en ny apparat eller maskin hos ansluten abonnent.

Kontakt


Nyhetsbrev


Ogiltig e-postadress
Fyll i de tecken ni ser på bilden i rutan nedan.
Invalid Input

Din e-postadress kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när du vill själv avsluta prenumerationen.

Huvudkontor


Beving elektronik AB
Storsätragränd 10
127 39 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Beving Elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt Läs mer!