Termografi är den teknik som med hjälp av en värmekamera mäter infraröd strålning.

Fakta värmekamera

Fakta termografi

Termografi är den teknik som med hjälp av en värmekamera mäter infraröd strålning.

Värmestrålning eller infraröd strålning är ljus av en våglängd som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Det är en del av det elektromagnetiska spektrat som vi uppfattar som värme. Alla föremål över den absoluta nollpunkten (-273.15° C) avger värme och därigenom infraröd strålning. Även mycket kalla föremål - som t.ex. iskuber - avger infraröd strålning. Ett föremål avger mer strålning ju högre temperatur det har. Tack vare IR-tekniken kan vi se sådant som våra ögon inte uppfattar.

Med en värmekamera går det att ta bilder av infraröd strålning (värme) och mäta den exakta temperaturen beröringsfritt. Eftersom värmekameran snabbt och enkelt ger en överblick över temperaturförhållanden är den ett värdefullt verktyg i många miljöer.

Användningsområden
Exempel på motor tagen med IR-bild och digitalbild och ThemalFusion

Exempel på motor tagen med IR-bild och digitalbild och ThemalFusion

Säkringar

Säkringar

Rör

Rör

Hus

Hus

Hus

Hus

En värmekamera här många användningsområden. Här följer några:

El och förebyggande underhåll
Överbelastningar
Dåliga anslutningar
Transformatorer
Kylning av elmotorer
Varma kretsar
Oförstörande mätningar
Säkringar

Bygg och fastigheter
Isoleringsfel
Kallras
Energifönster
Energiförluster
Energibesiktningar
Asfaltering
Fuktskador
Golvvärmeslingor
Inspektion av hus
Luftläckage
Skiktning av luft
Värmefördelning
Ventilation
Dåliga lister runt t.ex. fönster, dörrar och vindsluckor

Säkerhetsövervakning
Områden med hög brandrisk
Övervakning mot intrång i mörker

Automation
Processtyrning
Övervakning
Kvalitetskontroll
Gjutformar
Motorblock
Uppvärmda bilstolar

Veterinär sjukvård
Ledskador
Kontroll av hästhovar

Livsmedelsindustrin
Utveckling av nya frysförpackningar
Kontroll av livsmedel

Fördelarna
En bild säger mer än tusen ord. En värmebild säger mer än 1000 termometrar.

En bild säger mer än tusen ord. En värmebild säger mer än 1000 termometrar.

Med termografi kan du direkt visualisera och verifiera termiska prestanda. Värmekameror identifierar olika värmeförhållanden, bestämmer temperatur beröringsfritt och genererar inspektionsrapporter per automatik med hjälp av programvaran.

Nästan allt som drivs av eller överför energi blir varmt innan det går sönder. En kostnadseffektiv energihantering är viktig för att elektriska och mekaniska system ska fungera tillförlitligt. Idag ifrågasätter ingen att termografi är den mest effektiva och beprövade tekniken som finns för förebyggande underhåll i miljöer där man snabbt, exakt och säkert måste upptäcka fel. I juni 2001 kunde tidskriften Maintenance Technology rapportera om besparingar motsvarande 4 USD för varje USD som investerades i termografering. Möjligheten att upptäcka och korrigera en sliten elektrisk anslutning innan en komponent havererar kan ge mycket stora besparingar jämfört med kostnaderna för driftstopp, produktionsförluster, strömavbrott, bränder och andra allvarliga feltillstånd.

Ibland är det inte tillräckligt att bara hitta felet. Faktum är att en värmebild utan en korrekt mätning egentligen säger ganska lite om tillståndet hos en elektrisk anslutning eller sliten mekanisk komponent. Enbart en termografering utan en begriplig rapport och analys gör det inte lättare att besluta om rätt åtgärd. FLIR's värmekameror utgör tillsammans med dess programvara ett snabbt verktyg för felsökning - funktioner som exakt, beröringsfri temperaturmätning och -analys och ger dessutom snabbt de svar du behöver för att kunna veta vilka reparationer du behöver göra.


Relaterade produkter


Kontakt


Nyhetsbrev


Ogiltig e-postadress
Fyll i de tecken ni ser på bilden i rutan nedan.
Invalid Input

Din e-postadress kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när du vill själv avsluta prenumerationen.

Huvudkontor


Beving elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Beving Elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt Läs mer!