Kvalitet & miljö

Beving Elektronik AB representerar leverantörer certifierade enligt ISO 9000. Vi arbetar också aktivt med att påverka och bistå våra leverantörer i deras produktutveckling, utifrån en dialog med våra kunder.

Kvalitetspolicy

  • Vårt viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar, och att vara en nära och långsiktig samarbetspartner för kunder och leverantörer.
  • Vi ska tillgodose kundernas behov med lyhördhet och engagemang.
  • Vi ska kontinuerligt utveckla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
  • Vi ska skapa maximal kundnöjdhet genom felfria produkter och rätt leveranser i rätt tid.
  • Vi ska ständigt förbättra våra processer genom mätbara kvalitetskrav.

Miljöpolicy

  • Vårt viktigaste miljömål är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning, i alla led från våra leverantörer, via oss och ut till våra kunder.
  • Vi ska minimera uppkomsten av avfall och förebygga/eliminera risker för utsläpp.
  • Vi ska ta hänsyn till miljöeffekter i alla led vid val av produkter och transportsätt.
  • Vi ska kontinuerligt påverka vår personal och våra leverantörer att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete.
  • Vårt miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar, och gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Allmänna villkor

Här finner ni våra allmänna villkor

Cookies

Användning av cookies på www.beving.se

In English

Beving Elektronik AB operates in the Swedish electro power and energy market.

Integritetspolicy

Här nedan finner du våra olika integritetspolicys

Om oss

Om Beving elektronik

Returer & serviceärenden

Anvisningar för retur, reklamation eller serviceärenden av produkter

Kontakt


Nyhetsbrev


Ogiltig e-postadress

Din e-postadress kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när du vill själv avsluta prenumerationen.

Huvudkontor


Beving elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Beving Elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt Läs mer!