• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Pris: 16 500 SEK         Kurslängd: 3 dagar

Kursanmälan  

Praktisk mätanalys

Dagens moderna mätinstrument ger ofta mycket utförlig information om störningar som finns i våra elnät. Lär dig analysera och tolka den.

Beskrivning

Dagens moderna mätinstrument ger ofta mycket utförlig information om störningar som finns i våra elnät. Problemet är ofta att informationen kan vara svår att tolka. I denna kurs skall vi därför fördjupa oss i analysen av insamlade mätvärden och lära oss tolka våra mätresultat. Vi kommer även att visa ett strukturerat tillvägagångssätt vid datainsamlingen som kommer att underlätta den efterföljande analysen. En del av kursen kommer att ägnas åt möjliga åtgärder för att lösa elkvalitetsproblem. Vi kommer även att utföra beräkningar på faktiska transformatormätningar för att bestämma om matande transformator bör nedstämplas p.g.a. virvelströmsförluster.

Observera att denna kurs ersätter de tidigare påbyggnadskurserna 2 och 3 av vår kurs Praktisk Elkvalitet.

Kursmaterial
Kursen är utvecklad och anpassad till svenska förhållanden av Reidar Gustavsson Norbo Kraftteknik AB i samarbete med Trinergi och Beving. Kursdeltagarnas utskrivna labbresultat och de olika mätkonfigurationer som används, blir en referenssamling och kunskapsbas för framtida mätningar.

Uppläggning
Under kursen kommer vi att analysera ett antal faktiska mätningar. Kursdeltagarna kan även medtaga egna mätfiler för analys. Dessa bör dock skickas in några veckor före kursen. Prata med vår kursansvarige om detta. Till varje labbplats finns en dator och färgprinter för utskrift av valda mätresultat (4 labbplatser). Kursen är problem orienterad d.v.s. realistiska fall skall lösas.

 • Innehåll

  Laborationsutrustning:
  PC med programvaran Dran-View.

  Kursen är uppdelad i 5 delmoment.
  • Mätförberedelse: Vad skall jag tänka på inför en ny mätning?
  • Genomförande av mätning: Konfiguration av mätinstrumentet. Använda färdiga setuper.
  • Analys av utförd mätning: Hur tolkar jag mina mätdata? Rimlighetsanalys d.v.s. har jag mätt rätt? Standardiserade rapporter med rapportgeneratorn.
  • Genomgång av faktiska mätningar. Vad berättar den aktuella mätningen om skeenden i nätavsnittet. (Kursdeltagare kan även sända in egna mätningar vilka analyseras gemensamt på kursen).
  • Nedstämpling av transformator. Är transformatorn termiskt överlastad p.g.a. övertoner? Belastbarhet (K-faktor) som funktion av transformator och lasttyp. Hur mycket ökar transformatorns virvelströmsförluster med ökande övertonsinnehåll i lastströmmen?
 • Målgrupp

  Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med elkvalitetsproblematik och önskar att fördjupa sitt kunnande inom området. T.ex. elkraftskonsulter, service- och driftstekniker inom kraft-, process- och elektronikindustrin. Denna kurs kan även ses som en fortsättning av vår kurs "Praktisk elkvalitet".
 • Förkunskaper

  Grundläggande kunskap inom ellära / genomgången kurs "praktisk elkvalitet"
 • Kursmål

  Att fördjupa kursdeltagarens kunskaper i elkvalitetsproblematiken så att vederbörande självständigt kan undersöka och analysera problem i våra elnät med hjälp av moderna mätinstrument och programvaror.

 • Anmälan

  Anmälan är bindande för kursdeltagares företag, varför halva kursavgiften debiteras vid avbokning. Vid avbokning av kursen mindre än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

  Förändringar av deltagares namn kan göras kostnadsfritt.

  Kurserna kommer att genomföras med minst 8 deltagare per kurs.

  Klicka nedan för att göra en intresseanmälan för denna kurs.

  Alla priser är exklusive moms.

   

  Intresseanmälan  

Relaterade produkter

Kurser inom denna kategori

Kurser