• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Pris: 16 500 SEK         Kurslängd: 3 dagar

Kursanmälan  

Praktisk EMC

Lär dig hur du motverkar EMC-störningar i moderna elnät.

EMC-störningar har ökat markant de senaste åren. Våra gamla elnät klarar inte av dagens teknik.
Detta gör att det behövs nya konstruktionssätt och installationsmetoder.

Beskrivning

I takt med att teknikutvecklingen går allt fortare av våra nätanslutna laster, ökar förekomsten av olika typer av nätstörningar som vi tidigare var förskonade från. EMC-störningar har t.ex. ökat markant.

En bidragande orsak till dessa störningar är att den branschpraxis vi lutar oss emot är föråldrad och inte längre relevant för denna typ av laster.

Den ökade andelen av switchade laster kräver att vi anpassar våra konstruktionssätt och installationsmetoder. Många av våra standarder är föråldrade, de erbjuder inget egentligt stöd vid konstruktion av moderna elnät. Samt att för vissa frekvensområden saknas det helt relevanta standarder.

Även dagens diskussioner om ”Smart Grid” ställer nya krav på hur vi bygger våra elnät. Samt dagens energipriser bör ha en stor inverkan på hur vi hanterar förluster vid dimensionering.

Så vi bör idag bygga robusta elnät för framtiden som minimerar de störningar lasterna kan skapa och/eller utsättas för. Men för att lyckas med detta krävs en helhetssyn på nät och laster.

 • Innehåll

  Lär dig mer om:

  • Dimensionering kontra konstruktion
  • Grundläggande dimensionering av nätavsnitt
  • Lastdimensionering för robusta drifter
  • Snabba spänningsdippar och driftstörningar i bl.a. frekvensomriktarinstallationer
  • Övertoner kontra EMC, vad är skillnaden?
  • Switchade laster, fysiken bakom EMC-störningar
  • Frekvensomriktare och EMC-problem, både nät- och motorsida
  • Vad säger standarder?
  • Vad säger Elsäkerhetsverket?
  • TN-nät kontra IT-nät ur EMC- och driftsäkerhets perspektivet
  • Konstruktion: Branschpraxis kontra God Praxis, en EMC-säker installation
  • Skyddsutjämning kontra Funktionsutjämning
  • Planeringsnivåer för Elkvalitet och EMC
  • Upphandling. Att tydliggöra krav på leverantörerna i ett projekt
 • Målgrupp

  Yrkesverksamma elkonstruktörer och konsulter, eltekniker och/eller EMC-ansvariga för industriella installationer, samt övrig personal som vill ha mer kunskap inom detta område
 • Kursmål

  Kursens mål är att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse för hur vi kan bygga moderna elnät med en hög nivå av immunitet mot olika Elkvalitets- och EMC-störningar.

  Kursen innehåller olika beräkningsövningar för enklare dimensionering av lokala elnät samt industrinät. Vissa laborationer använder beräkningsprogrammet NETKOLL samt även DranView för att analysera mätresultat

  En genomgång av olika relevanta standarder, deras brister och styrkor. Här betonas vikten av att vi som beställare ställer tydliga krav med avseende på förluster och störnivåer. Planeringsnivåer och EMC-planer är de verktyg vi använder för att ange våra krav.

  Ett antal exempel på olika störningar gås igenom och förklaras

  Installationen av moderna laster ställer stora kunskapskrav på installatörerna men även på den inspektör som skall besikta den färdiga anläggningen

 • Anmälan

  Anmälan är bindande för kursdeltagares företag, varför halva kursavgiften debiteras vid avbokning. Vid avbokning av kursen mindre än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

  Förändringar av deltagares namn kan göras kostnadsfritt.

  Klicka nedan för att göra en intresseanmälan för denna kurs.

  Alla priser är exklusive moms.

   

  Intresseanmälan  

 
Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade produkter

Kurser inom denna kategori

Kurser