• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Övergripande information om IT-nät

IT-nät är ett isolerat nät där skyddsjord inte är förbunden med transformatorns mittpunkt.

Det innebär att fasledarens potential är flytande relativt jord (alternativt har hög impedans). Oftast används en isolertransformator för att skapa ett sådant nät. IT-nät återfinns bland annat inom industrin, sjukvården och på fartyg.

Vid kontakt mellan en ledare och jord (PE) uppstår ett isolationsfel "jordfel". Vid ett isolationsfel kommer det att flyta en ström från den felaktiga ledaren till jord.

Då det isolerade nätets skyddsjord inte är förbundet med transformatorns mittpunkt kan enbart kapacitiva strömmar flyta i kretsen Ic, d.v.s. en väsentligt lägre ström än i TN-S nät.

Övervakning i IT-nät

Övervakning i IT-nät ger larm när isolationen mellan faserna och jord understiger inställt mätvärde, värdet anges i Ohm. Principen för övervakning är alltså inte samma som i ett TN-S-nät då felströmmen är för låg för att kunna mätas.

Även i detta fall kan hölje på en motor eller apparat bli spänningsförande men den stora skillnaden i felströmmen gör att nivå inte behöver innebära en direkt livsfara. Det finns inget krav på automatisk frånkoppling vid ett första fel i ett IT-nät.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3:

  • 411.3.2 Automatisk frånkoppling vid ett fel

    Vid ett fel med försumbar impedans mellan en fasledare och en utsatt del eller skyddsledare i en strömkrets eller inom en apparat ska en skyddsapparat automatiskt frånkoppla matningen till fasledaren inom den tid som fordras enligt avsnitt 411.3.2.2, 411.3.2.3 eller 411.3.2.4.

  • ANM – För IT-system fordras normalt inte automatisk frånkoppling vid ett första fel (se avsnitt 411.6.1). Fordringar för frånkoppling vid ett andra fel på en annan fasledare, se dessutom avsnitt 411.6.3.2."

 

    

 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Lars Påhlsson
Försäljning / VD
070 - 216 20 40
08 - 680 11 80
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier