• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Vad betyder CAT-klassningarna?

Här följer en snabb och enkel beskrivning av vad de olika CAT-klasserna innebär. Vi på Beving säljer instrument för samtliga klassificeringar.

CAT 0*

Beskrivning: Mätutrustning utan anslutning till elnätet som inte kan tilldelas kategorierna CAT II, CAT III eller CAT IV.
Applikation: T.ex. batterier

* Möjligheten att beteckna denna kategori i framtiden som "0" eller "CAT 0" övervägs för närvarande.

CAT II

Beskrivning: Mätningar i elektriska kretsar som är direkt anslutna till lågspänningsnätet
Applikation: Via vägguttag, t.ex. i hushåll, kontor och laboratorieapplikationer


CAT III

Beskrivning: Mätningar i byggnadsinstallationer
Applikation: Stationära konsumenter, distributörsterminaler, enheter som är permanent anslutna till distributören


CAT IV

Beskrivning: Mätningar vid strömkällor för lågspänningsinstallation
Applikation: Mätare, nätanslutningar, primärt överspänningsskydd

 
När det gäller multimetrar och testinstrument bekräftar CE-märkningen om överensstämmelse att europeiska föreskrifter (lågspänningsdirektiv och EMC-direktiv) följs.

CE -Märkningen är en förutsättning för att produkter ska kunna sättas i omlopp inom EU. Överensstämmelse bevisas genom att uppfylla följande standarder: IEC 61010–1 (internationell) och VDE-klassificering VDE 0411-1, samt produktstandarder för enheter som används för testning, mätning eller övervakning av skyddsåtgärder. IEC 61557, delar 1 till 16 (internationell), DIN EN 61557 och DIN VDE 0413, delar 1 till 16.

Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratoriebruk beskrivs i denna standard.

För närvarande gällande säkerhetsföreskrifter:

  • IEC 61010–1: 2010 + Cor.:2011
  • DIN EN 61010–1: 2011–07
  • VDE 0411–1: 2011–07
För närvarande giltiga produktstandarder:

  • IEC 61557–1 till 16: 2014
  • DIN EN 61557–1 till 16: 2015
  • VDE 0413–1 till 16: 2016
Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier