• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Isolationsövervakning för isolerade nät (IT-nät)

Isolationsövervakningssystem används i IT-nät (icke direktjordade nät) och mäter isolationen mellan de individuella fasledarna och jord.

IT-nät ger, jämfört med konventionella direktjordade nät TN- TN-S, avsevärt lägre felströmmar vid jordfel/isolationsfel. En annan betydande skillnad är att ett första fel inte behöver påverka driften. IT-nät tillåter även ett andra fel på samma fas däremot inte ett andra fel på en annan fasledare.

Isolationsövervakning är IT-nätens motsvarighet till jordfelsövervakning i direktjordade nät, även om arbetsprincipen är helt annorlunda. Isolationsövervakning mäter impedans och gränsvärdet anges i Ohm, jordfelsövervakning mäter ström. I praktiken är värdet en sammanvägning av kapacitanser i nätet och eventuella resistanser.

Isolationsövervakningen skiljer sig åt i mätmetod och till skillnad från jordfelsövervakningen kan svarstiden variera, detta beroende på nätets totala kapacitans och utbredning. Nätets kapacitans påverkas av antal inkopplade laster, länger på kablage och utbredning. Ett vanligt misstag är att jämföra mätmetodernas svarstider, jordfelsövervakningen ger ett momentant svar på en obalans. Förändring av mätvärdet från en isolationsvakt kan upp till flera sekunder och är en kombination av mätmetod och nätets utformning.

På samma sätt som en jordfelsövervakning kan ge förvarning om ett begynnande jordfel genom att detektera en ökande läckström ger isolationsövervakningen förvarning genom övervakning av isolation mot jord. Isolationsvakten ger sitt värde i omvänd ordning, en förvarning kommer när isolationen minskar, jordfelsövervakningen visar ett ökande strömvärde.

En isolationsvakt skall alltid installeras på IT-nät, den kan även kombineras med ett lokaliseringssystem. Ett system med vakt och lokalisering kan ge en enklare och mer exakt indikering på vilken krets eller del av elnätet som har ett fel.

Isolationsövervakning kan installeras i system med AC spänning från 0 volt upp till 7,2 kV. Lokalisering kan installeras i system med upp till 1 kV DC.

 

    

 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Lars Påhlsson
Försäljning / VD
070 - 216 20 40
08 - 680 11 80
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier