• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Ny elstandard ställer nya krav för svensk sjukvård.  

SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna, utgåva 4 finns nu ute, det innebär att den svenska standarden för elinstallationer på sjukhus ställer nya krav.

Internationellt används sedan länge IT-nät för kretsar som matar medicintekniska utrustningar och system På svenska sjukhus används idag både IT och TN-S-system inom olika regioner i grupp 2 rum. Från och med utgåva 4 är nu IT-nät ett krav för installationer i mediciniska utrymmen i Sverige om man vill följa standard.

Kravet gäller nya installationer, alltså inte retroaktivt.

Klassificering
Inom sjukvården klassificeras elinstallationer i medicinska utrymmen utifrån den behandling som ska utföras. Fodringarna i standarden ska ge säkerhet för patienter och personal. Klassificeringen och fodringarna gäller för sjukhus, privata kliniker, tandläkarmottagningar, vårdcentraler och särskilt avsedda medicinska rum inom arbetsplatser.

Klassificeringen delas upp i olika grupper 0, 1 och 2. Utrymmet ska klassificeras tillsammans med medicinsk personal och den organisation som ansvarar för den medicinska säkerheten. I elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 710 finns riktlinjer för hur installationer ska vara utförda.

Avsnitt 710 baseras på en översättning av den internationella standarden IEC 60364-7-710. Utgåvan som uppdateradades 2021 är numera översatt och införd i utgåva 4 av elinstallationsreglerna.

Krav på medicinskt IT-nät
Kraven för ett medicinskt IT-nät är specifika och ska innehålla en transformator tillsammans med isolationsvakt försedd med övervakning av isolation, överlast och temperatur. Försörjning av medicinskteknisk utrustning och system ska alltid ske med ett så kallat medicinskt IT-system.

Olika standard för utrymmet och instrumenten
För att skydda patienter och personal i det medicinska utrymmet finns två standarder:

IEC 60601-1, specifik för elektriska medicintekniska produkter.
IEC 60364-7-710, som är specifik för elinstallationen och försörjningen till medicinsk utrustning och system.

Beving är ledande i Sverige på att leverera produkter som följer IEC 60364-7-710, den norm som ligger till grund för elsäkerhetsnormer för sjukhus.
Vi kan även erbjuder kurser och seminarier där vi utbildar och förklarar hur man skapar en säker miljö i det medicinska utrymmet. Kursen innehåller teori och praktik, där vi förklarar begrepp och skillnader i olika system. En viktig del är även behovet av regelbunden kontroll och provning av systemen.

Ok, så vad exakt innebär det här för mig?Nya sjukhus och ombyggnationer kommer ha högre krav på driftsäkerhet och patientsäkerhet.

  • Ni kommer inte kunna använda TN-S nät som försörjningssystem till grupp 2 rum om ni vill följa standard.
  • Ni kommer därför behöva använda isolationsövervakning i stället för jordfelsövervakning.
  • Ni kommer behöva kontrollera att era leverantörer följer den ny standard.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

 

Läsa hela katalogen om elsäkerhet i medicinska utrymmen (pdf)

Våra kurser om elsäkerhet i medicinska utrymmen

Kontaktperson

Lars Påhlsson
Försäljning / VD
070 - 216 20 40
08 - 680 11 80
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade kurser och webinar

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier