• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Kontinuerlig övervakning av strömlösa system "offlineövervakning"

 Även i strömlösa system kan isolationsfel och jordfel uppstå. De upptäcks oftast först då nöddriften ska användas vilket är alldeles för sent.

Följden blir då att reservkraften, sprinklersystemet eller pumpen inte går i gång när de väl behövs. I bästa fall orsakar detta bara driftstopp, dyra reparationer och nertid men i värsta fall kan det orsaka personskada eller elbränder.

Många laster som är tillfälligt eller huvudsakligen frånkopplade (standby-läge) måste fungera tillförlitligt vid behov. T.ex. reservkraftsaggregat, brandpumpar, elektriska nödventiler m.m. Med vår offlineövervakning undviker man risken att de inte fungerar när de väl behövs i kritiska lägen.

I system som är strömlösa / frånkopplade större delen av tiden så kan isolationsfel uppstå på grund av fukt eller annan påverkan. Om dessa isolationsfel inte upptäcks i tid kommer drifterna inte fungera när de väl behövs då säkringar och brytare kommer att slå ifrån vid uppstart.

"Offlineövervakning" kan förhindra detta då de övervakar isolationsresistansen för strömlösa system / laster kontinuerligt för att larma om fel i ett tidigt skede. Bender ISOMETER® (IR420-D6, IR425-D6, IRDH, iso685-serien) kan användas för detta ändamål. Denna typ av övervakning fungerar oavsett om dessa typer av system försörjs av TN-, TT- eller IT-nät.

Dina fördelar

 • Upptäck kritiska fel i tid innan de orsakar driftstopp eller i värsta fall elbränder och personskada
 • Kontinuerlig övervakning istället för isolationsmätning baserad på stickprov vid återkommande tester
 • Undviker dyra och oplanerade systemavbrott
 • Högre produktivitet
 • Mindre skador på egendom på grund av defekta motorer, längre livslängd
 • Minska drifts- och underhållskostnader

Användningsområden

 • Nödkraftsgeneratorer
 • Pumpar (sprinklersystem, lyftpumpar, etc.)
 • Nödventiler i matningsledningar (gas, vatten, olja, etc.)
 • Hissar
 • Rökgasspjäll
 • Kablar och ledare

Mer information om offlineövervakning (pdf)

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade produkter

Artiklar inom denna kategori

Fler spännande kategorier