• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Pris: 11 900 SEK         Kurslängd: 2 dagar

Kursanmälan  

Praktisk industritermografi

Termografikurs med inriktning på industrin. Den introducerar användaren till ett brett användningsområde inom förebyggade underhåll.

Beskrivning
Alla industriella processer avger värme, antingen som biprodukt/förlust eller som önskad funktion. Det medför att en process som avviker från det normala oftast även uppvisar ett förändrat termisk mönster. Därmed kan vi använda en värmekamera för att påvisa avvikelser och/eller felaktigheter innan ett haveri hinner inträffa.

Värmekameran har länge använts för att undersöka elektriska installationer i kraft- och processindustri. Men den rymmer även stora möjligheter i FU-arbetet med bl.a. elmotorer, pumpar, växellådor, hydraulik, industribyggnader mm.

En värmekamera kommer till sin fulla rätt är den används över hela underhållsområdet på en industri som ett komplement till övriga FU-verktyg.

Förkunskaper
 • Goda kunskaper inom termografi eller genomförd kurs Praktisk termografi
 • Innehåll

  Kursens inriktning är att ge praktiska erfarenheter av termografering i industriell miljö. Den är problemorienterad dvs verkliga mätsituationer skall studeras. Vi arbetar med data från redan utförda inspektioner.

  • Grundläggande fysik
  • Grundläggande värmekamerateknik
  • Möjliga felkällor/störningar
  • Tillhörande programvara map analys och rapportskrivning
  • Laborationer
  • Analys av mätningar:
  • Elinstallationer
  • Lager för motorer/pumpar/växellådor
  • Värmeväxlare
  • Hydraulpump
  • Byggnad m.a.p. värmeläckage
  • Kursdeltagarnas egna mätningar
 • Målgrupp

  Personer som bl.a. arbetar med underhåll inom industri och kraftproduktion/distribution.

 • Förkunskaper

  Goda kunskaper inom termografi eller genomförd kurs Praktisk termografi
 • Kursmål

  Kursens mål är att introducera användaren till ett brett användningsområde av värmekameran inom industriellt förebyggande underhåll. Ca 60% av laborationerna avser elrelaterade övningar.

 • Anmälan

  Antalet deltagare är begränsat till ca 15 st per kurs. Anmälan är bindande för kursdeltagares företag, varför halva kursavgiften debiteras vid avbokning. Vid avbokning av kursen mindre än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

  Förändringar av deltagares namn kan göras kostnadsfritt.

  Kurserna kommer att genomföras med minst 8 deltagare per kurs.

  Alla priser är exklusive moms.

   

  Intresseanmälan  

Relaterade produkter

Kurser inom denna kategori

Kurser