• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Hur fungerar säker batterienergilagring, BESS?

Vad är batterienergilagringssystem BESS?
Battery Energy Storage Systems (BESS) är uppladdningsbara batterisystem som lagrar energi (ofta från en förnybar källa) för att användas vid ett senare tillfälle.

Dessa system används vanligtvis för att hjälpa till att stötta elnätet vid tillfälliga effekttoppar och för att skapa mer stabilitet i elnätet. Fördelarna med dessa system är bland annat: kostnadsbesparingar, ren energi och minskad nertid.

Det är viktigt att det elektriska systemet övervakas ordentligt för att säkerställa funktionen och driftsäkerheten.

Nättyper för en BESS
För närvarande så används två olika nättyper inom BESS.

Det isolerade systemet (IT-nät) - vanligare och har alla systemledare isolerade från jord.

Det jordade systemet (TN-C/TN-S) - mindre vanligt och binder en systemledare direkt till jord. Detta kan vara plusledaren, minusledaren eller nollpunkten i växelriktaren.

Isolerat system BESS
Det är vanligast att använda ett isolerat nät (IT-nät) inom BESS, det innebär att alla ledare är avsiktligt isolerade från jord. 

Fördelarna med ett isolerat nät är bland annat att man kan fortsätta driften även om det finns ett jordfel i anläggningen och att felströmmarna vid ett jordfel är betydligt mindre än i ett direktjordat nät. 

Även om dessa system kan fortsätta att fungera med ett jordfel så är det viktigt att indikera och åtgärda det första felet så snabbt som möjligt.

Om felet inte åtgärdas och ett andra fel uppstår på en annan ledare så kommer det att leda till en fas-faskortslutning och drifstopp som en följd av det.

Benders isolationsövervakning (IMD's) ger en tidig förvarning innan ett första fel är fullt utvecklad vilket ger möjlighet att identifiera och åtgärda felet i god tid innan ett andra fel uppstår och situationen blir allvarlig.

Beving erbjuder ett brett utbud av isolationsvakter för alla storlekar av BESS, från småskaliga installationer till storskaliga system. Beving erbjuder också fellokaliseringssytem för att hjälpa till att lokalisera var felet är någonstans.

Jordad BESS
I de flesta BESS används ett isolerat nät (IT-nät), men det finns jordade installationer som måste ha jordfelsövervakning för att övervakas på ett säkert sätt.

Dessa system kan jordas på batteriets pluspol eller minuspol eller vid nollpunkten i växelriktaren. Det är viktigt att övervaka jordfel vid låga läckströmsnivåer för att upptäcka och åtgärda problem innan de löser ut en skyddsanordning och/eller skadar systemet.

Bender är marknadsledande på jordfelsövervakning för både AC och DC och kan upptäcka mycket små jordfelsströmmar för att indikera mindre fel innan de blir kritiska och kan ge upphov till personfara, brandrisk eller drifstopp.

Beving hjälper idag många kunder med lösningar för att övervaka batterilagring, både i isolerade och direktjordade nät. 

Kontakta oss för att få hjälp med lösningar för övervakning av er anläggning.

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Artiklar inom denna kategori

Fler spännande kategorier

Relaterade produkter