• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Skillnaden mellan isolerat och direktjordat nät

Den fundamentala tekniska skillnaden mellan direktjordat nät (oftast TN / TN-S nät) och isolerat nät (IT-nät) är nätets förbindning med jord.

Vid galvanisk kontakt mellan en matande ledare och jordplan uppstår i ett direktjordat nät ett jordfel. En relativt hög felström flyter och säkring/jordfelsskydd kan lösa ut med driftstopp som följd.

I ett isolerat nät uppstår i samma situation istället ett isolationsfel. Den ledare som kommit i kontakt med jord antar jordpotential och övriga ledares potential anpassas efter det. I ett IT-nät kan driften fortsätta utan påverkan.

Ur ett användarperspektiv är det två stora skillnader:

  • I ett isolerat nät leder ett första fel inte till någon påverkan på driften, medan det i ett direktjordat skall en automatisk frånkoppling ske vilken kan orsaka driftstopp.
  • Den andra skillnaden är att jordfelsströmmarna vid ett första fel är avsevärt mycket högre i ett direktjordat nät än i ett isolerat nät. Felströmmen som kan flyta i ett isolerat nät är enbart den kapacitivt kopplade strömmen Ic. Felströmmen i ett direktjordat nät beror av övergångsmotståndet i felstället och de nivåer som säkringar och eventuell jordfelsbrytare har.


Sammanfattningsvis kan man konstatera att isolerade nät är att föredra där man inte önskar få stopp i sin anläggning vid ett första fel. Samt där det är kritiskt med drift- person- och brandsäkerhet. Till exempel på industrier och sjukhus.

    

 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier