• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Övergripande information om TNS-nät

TN-S nät kallas även för 5-ledarnät och består av 3 fasledare L1. L2, L3, N och PE där PE är en separad skyddsledare.

I TN-S nät är samtliga fasledares potential låst relativt jord. TN-S-nät återfinns inom elnät för eldistribution, fastigheter, industri och hushåll.

Övervakning av TN-S-nät

För att övervaka jordfel i TN-S nät används jordfelsövervakning. Den mäter summan av de strömmar som passerar i fasledarna samt neutralledaren. Vid ett fel mellan ngn ledare och jord kommer det att flyta en ström från den felaktiga ledaren via jorden tillbaka till transformatorn. Det blir nu en obalans och summan av strömmarna är inte 0 det "läcker" ström mot jord dvs PE.

Övervakning på TN-S nät ger larm när värdet på läckströmmen överstiger inställd larmgräns. Det kan finnas flera orsaker till att ström kan läcka mot jord, exempelvis har fukt har försämrat isolationen på någon ledare.

Läckaget kan innebära att ett hölje på en motor eller apparat blir spänningssatt och därmed bli en direkt livsfara. Att vidröra utrustning som är spänningssatt innebär att strömmen kan passera genom kroppen till jord. Elinstallationsreglerna kräver att automatisk frånkoppling skall ske på sådan utrustning.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3:

  • "411 Skyddsåtgärd: Skydd genom automatisk frånkoppling av matningen
    ANM 2 – Apparater för jordfelsövervakning är inte skyddsapparater, men de kan användas för att mäta jordfelsströmmar i elinstallationer. Apparater för jordfelsövervakning kan signalera endera hörbart eller hörbart och optiskt då det angivna värdet på jordfelsströmmen överstigs.
  • 411.3.2 Automatisk frånkoppling vid ett fel
    Vid ett fel med försumbar impedans mellan en fasledare och en utsatt del eller skyddsledare i en strömkrets eller inom en apparat ska en skyddsapparat automatiskt frånkoppla matningen till fasledaren inom den tid som fordras enligt avsnitt 411.3.2.2, 411.3.2.3 eller 411.3.2.4.

 

    

 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier