• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Jordfelsövervakning för direktjordade nät (TN / TN-S)

Jordfelsövervakning mäter strömmen i fas- och nollledare i en matning med en transformator som placeras runt alla ledare. Är summan av alla strömmar 0 ampere råder balans, vid en obalans beror det sannolikt på att ström "läcker" mot jord, vi har en läckström i systemet, alltså ett jordfel.

Jordfelsövervakningen har en justerbar larmnivå som anges till önskat tillåten gräns för läckström och larmar då den överskrids. Larmet kan användas som enbart larm alternativt även för frånkoppling för att undvika person- eller brandfara.

En förvarning finns för att om möjligt undvika driftstopp, det kan ge information i ett tidigt skede om ett begynnande fel. Då ett jordfel ofta uppstår gradvis kan förvarning ge möjlighet att lokalisera och åtgärda felet innan läckströmmen når sådan nivå att driften måste stoppas. Det ger möjlighet att på ett kontrollerat sätt vidta åtgärder för reparation, istället för att ett driftstopp uppkommer på grund av kortslutning.

Enheterna finns för en eller flera kanaler med olika typer av kommunikation till överordnade system. Summaströmtransformatorer dimensioneras efter diameter på kabel och finns i olika utförande rektangulärt, runt eller flexibelt.

Jordfelsövervakning finns för olika typer av strömmar, typ A för AC eller pulserande DC eller typ B för AC, DC och pulserande DC. Då flera olika typer av laster kopplas in i våra elnät generas olika typer av fel. En övervakning av typ A kan inte uppfatta fel med DC-strömmar, vid övervakning av laddstationer för elfordon krävs idag typ B.

Sortimentet är indelat i tre huvudserier:

  • Typ A:   RCM-serien. 

Mäter AC (40…400Hz) och pulserande DC i en matning.

  • Typ A:   RCMS-serien.
Mäter AC (40…400Hz) och pulserande DC i flera kanaler (Vissa av RCMS enheterna kan mäta ner till ren DC.)


  • Typ A och B:   RCMA-serien. 
    Mäter med typ B strömtransformatorer både AC, pulserande DC och ren DC (0…1000Hz)

 

    

 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier