• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Kvalitet & miljö

Beving Elektronik AB representerar leverantörer certifierade enligt ISO 9000. Vi arbetar också aktivt med att påverka och bistå våra leverantörer i deras produktutveckling, utifrån en dialog med våra kunder.

Kvalitetspolicy

 • Vårt viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar, och att vara en nära och långsiktig samarbetspartner för kunder och leverantörer.
 • Vi ska tillgodose kundernas behov med lyhördhet och engagemang.
 • Vi ska kontinuerligt utveckla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
 • Vi ska skapa maximal kundnöjdhet genom felfria produkter och rätt leveranser i rätt tid.
 • Vi ska ständigt förbättra våra processer genom mätbara kvalitetskrav.

Miljöpolicy

 • Vårt viktigaste miljömål är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning, i alla led från våra leverantörer, via oss och ut till våra kunder.
 • Vi ska minimera uppkomsten av avfall och förebygga/eliminera risker för utsläpp.
 • Vi ska ta hänsyn till miljöeffekter i alla led vid val av produkter och transportsätt.
 • Vi ska kontinuerligt påverka vår personal och våra leverantörer att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete.
 • Vårt miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar, och gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Läs mer