• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Pris: 10 900 SEK         Kurslängd: 2 dagar

Kursanmälan  

Praktisk jordning

Kurs för industri- / fastighetsnät. Vi går bland annat igenom systemval, drift och underhåll och övervakning av näten.

Beskrivning

Jordningssystem
Direktjordat 5-ledarsystem är den vanligaste typen av elnät för både industrier och andra fastigheter/anläggningar, men ibland används istället ett isolerat nät för delar av en installation.

När man bör välja det ena eller andra beror på många faktorer och har inte alltid ett självklart svar.

Övervakningsutrustning
Med modern övervakningsutrustning kan vi kontinuerligt övervaka isolationen i nätet, oavsett om det är direktjordat eller isolerat. Det kan ge en tidig indikation på att ett jordfel/isolationsfel börjar utvecklas och därmed ge möjlighet att åtgärda felet innan något alvarligt händer.

Övervakningsutrustning finns med olika mätmetoder och systemstruktur, där valet styrs bl.a. av vilka typer av felströmmar som kan uppstå i en specifik anläggning.

 • Innehåll

  Under kursen går vi igenom teorin bakom både olika jordningssystem och deras övervakning. Vi arbetar praktiskt med jämförelser, driftsättning och felsökning, där vi lär oss hantera modern mätutrustning.

  • Spänningsavbrott i matande nät
  • 0-fel och stegspänningar
  • 1- och 3-fasiga laster i svaga nät m.a.p. stegspänningar
  • Uppmätning av kortslutnings- samt förimpedans i 4- och 5-ledar nät
  • Uppmätning av slingimpedans, PE-N i 5-ledarnät
  • Jordfelsövervakning i enkla samt grenade direktjordade nät
  • Isolationsövervakning i enkla samt grenade isolerade nät
  • Lokalisering av isolationsfel i isolerade nät.
  • Isolationsmätning för bl.a asynkronmotorer
  • Vad kan störa isolationsmätningen?
 • Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som ansvarar för eller deltar i systemval, installation/ driftsättning och drift av jordsystem med övervakning i industrinät och andra motsvarande fastighets- och anläggningsnät.

 • Kursmål

  Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Välja jordningsprincip baserat på en applikations driftbehov
  • Välja typ av övervakning baserat på vad som behöver detekteras i varje enskild anläggning
  • Välja felsökningsmetod och genomföra en lokalisering av jordfel och isolationsfel
 • Anmälan

  Anmälan är bindande för kursdeltagares företag, varför halva kursavgiften debiteras vid avbokning. Vid avbokning av kursen mindre än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

  Förändringar av deltagares namn kan göras kostnadsfritt.

  Kurserna kommer att genomföras med minst 8 deltagare per kurs.

  Alla priser är exklusive moms.

   

  Intresseanmälan  

Relaterade produkter

Kurser inom denna kategori

Kurser