• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Elsäkerhet inom sjukvården

Fodringar
Inom sjukvården klassificeras elinstallation i medicinska utrymmen utifrån den behandling som skall utföras. Kraven är för att ge en högre säkerhet för patienter och personal kombinerat med att minimera avbrott. Fodringarna gäller för sjukhus, privata kliniker, tandläkarmottagningar, vårdcentraler och särskilt avsedda medicinska rum inom arbetsplatser.

Klassificering av rum
Utrymmen delas upp i olika grupper 0, 1 och 2. Klassificering skall göras tillsammans med medicinsk personal och den organisation som ansvarar för den medicinska säkerheten. I elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 710 finns riktlinjer för hur installationer skall vara utförda. Avsnitt 710 baseras på en översättning den internationella standard som heter IEC 60364-7-710 utgiven 2002.Nya standard här
Under våren 2023 kommer den nya utgåvan av SS436 40 00 publiceras. En stor förändring i denna utgåva är den tolkning som gjorts i Sverige gällande TN-S-system i grupp 2 rum. I nya installationer kommer krav på kontinuitet vid första fel att gälla och det kan uppnås med IT-nät. Kravet gäller inte retroaktivt dvs befintliga anläggningar berörs inte.

Vilken standard och för vad?
För att skydda patienter och personal i det medicinska utrymmet finns två standarder:

  • IEC 60601-1, specifik för elektriska medicintekniska produkter.
  • IEC 60364-7-710, som är specifik för elinstallationen och försörjningen till medicinsk utrustning och system.

Internationellt är IT-nät helt dominerande för grupp 2 rum, på svenska sjukhus används idag både IT och TN-S-system inom olika regioner. De flesta regioner har valt att redan idag projektera med IT-nät för nya anläggningar.Beving Elektronik har produkterna
Vi säljer produkter från tyska Bender GmbH. Bender tillverkar produkter som följer IEC 60364-7-710, den norm som ligger till grund för det "medicinska IT-nätet". För de som avser att följa IEC60364-7-710 har Beving produkter och kompetens inom området, detta för att möta nya elsäkerhetskrav i sjukhusmiljö.

Beving utbildar och föreläser
Vi erbjuder kurser och seminarier där vi utbildar och förklarar hur man skapar en säker miljö i det medicinska utrymmet. Kursen innehåller teori och praktik, där vi förklarar begrepp och skillnader i olika system. En viktig del är även behovet av skötsel och underhåll samt kontroll av funktioner.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Läsa hela katalogen om elsäkerhet i medicinska utrymmen (pdf)

Våra kurser om elsäkerhet i medicinska utrymmen

Kontaktperson

Lars Påhlsson
Försäljning / VD
070 - 216 20 40
08 - 680 11 80
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier