• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Elsäkerhet inom sjukvården

Fodringar
Inom sjukvården klassificeras elinstallation i medicinska utrymmen utifrån den behandling som skall utföras. Kraven är för att ge en högre säkerhet för patienter och personal kombinerat med att minimera avbrott. Fodringarna gäller för sjukhus, privata kliniker, tandläkarmottagningar, vårdcentraler och särskilt avsedda medicinska rum inom arbetsplatser.

Klassificering av rum
Utrymmen delas upp i olika grupper 0, 1 och 2. Klassificering skall göras tillsammans med medicinsk personal och den organisation som ansvarar för den medicinska säkerheten. I elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 710 finns riktlinjer för hur installationer skall vara utförda. Avsnitt 710 baseras på en översättning den internationella standard som heter IEC 60364-7-710.Nya standard här
Under maj 2023 publicerades den nya utgåvan av SS436 40 00. En stor förändring i denna utgåva är den tolkning som gjorts i Sverige gällande TN-S-system i grupp 2 rum. I nya installationer är det krav på kontinuitet vid första fel och det kan uppnås med IT-nät. Kravet gäller inte retroaktivt dvs befintliga anläggningar berörs inte.

Vilken standard och för vad?
För att skydda patienter och personal i det medicinska utrymmet finns två standarder:

  • IEC 60601-1, specifik för elektriska medicintekniska produkter.
  • IEC 60364-7-710, som är specifik för elinstallationen och försörjningen till medicinsk utrustning och system.

Internationellt är IT-nät helt dominerande för grupp 2 rum, på svenska sjukhus används idag både IT och TN-S-system inom olika regioner. Idag projekteras nya installationer med IT-nät.Beving Elektronik har produkterna
Vi säljer produkter från tyska Bender GmbH. Bender tillverkar produkter som följer IEC 60364-7-710, den norm som ligger till grund för det "medicinska IT-nätet". För de som avser att följa nya utgåvan av SS436 40 00 har Beving produkter och kompetens inom området, detta för att möta kraven på elsäkerhet i sjukhusmiljö.

Beving utbildar och föreläser
Vi erbjuder kurser och seminarier där vi utbildar och förklarar hur man skapar en säker miljö i det medicinska utrymmet. Kursen innehåller teori och praktik, där vi förklarar begrepp och skillnader i olika system. En viktig del är även behovet av skötsel och underhåll samt kontroll av funktioner.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

Längre ner hittar ni fler artiklar inom samma ämne, mycket nöje.

Läsa hela katalogen om elsäkerhet i medicinska utrymmen (pdf)

Våra kurser om elsäkerhet i medicinska utrymmen

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Relaterade artiklar från kunskapsbanken

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier