• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

ladda elbilen hemma

Kan man ladda elbilen hemma, vad är en laddstolpe, hur fungerar en laddbox?

Laddpunkter för laddbara bilar finns i ett antal olika utföranden och alla blir en
del av en starkströmsanläggning vid installation. Det innebär att det finns krav
på vem som får installera dem och hur det ska göras.


Ladda i vanligt eluttag?

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. 

 • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.
 • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid.
 • Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt

 

Vilka regler och krav gäller?

Regelverk och krav på utförande förändras i takt med ändrad användning och att ny teknik införs. Eftersom laddning av laddbara bilar är en ny typ av användning som äldre elanläggningar sällan utformats för behöver du bland annat ta ställning till följande:

 • Hur och var kommer du att behöva ladda? Tänk både på ditt behov idag och ditt framtida behov. 
  Är elanläggningen i sådant skick och utförande att du kan belasta den på det sätt laddningen innebär? 
  Vill du ha ett åskskydd till din laddpunkt?
 • Vilket elinstallationsföretag ska jag låta installera min nya laddpunkt? Företaget ska vara registrerat hos
 • Elsäkerhetsverket med verksamhetstypen: "Övriga anläggningar för användning av el".

 

Nyinstallation av en laddpunkt

Standardiseringen har uppmärksammat problemen kring laddning av elfordon och arbetat fram nya krav för laddpunkter i senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna (avsnitt 722).

Laddbox - det säkrare alternativet
En laddbox har Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas enligt mod 3, där anslutningen förreglas elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.


Uttag för allmänbruk eller industridon
Denna laddning sker enligt mod 2 som inte ger samma säkerhet som laddboxen. Dessutom rekommenderas inte vanliga eluttag (Schuko) vid nyinstallation av laddpunkt.

Informationen ovan om att ladda elbilen hemma är hämtad från Elsäkerhetsverkets hemsida:

Klicka här för att komma till Elsäkerhetsverkets hemsida och hitta mer information.

Profitest M-serien passar utmärkt för test av elinstallationer (följ länken nedan för att läsa mer)

testa laddstolpe


Så ser du till att din laddbox / laddstolpe är säker.

Det är viktigt att laddstolpar och laddboxar testas kontinuerligt.
Testerna du behöver göra är: Jordfelsbrytaretest, Isolationstest och Kontinuitetstest.

Vi har gjort en smidig snabbguide som visar vilka tester som behöver göras samt hur du utför dom.
I snabbguiden finns det även med ett protokoll att fylla i efter varje test.

Tester utförs endast av behörig elektriker.

Länk till snabbguiden

Testen utförs enkelt med Profitest Intro (länk nedan), se snabbguiden för mer information

Så fungerar en laddstolpe

Så fungerar en laddbox / laddstolpe.

Här kan du läsa om laddstolpars kraft och signalbehandling.

I dagens läge är Elbilsladdare mer än bara ett uttag och en kabel. Nu handlar det mer om kraft och
signalbehandling (kommunikationen mellan bil och laddpunkt). Det är signalen som bestämmer om bilen ska/kan laddas och med hur mycket energi den ska laddas med.

Elbilsindustrin flyger fram och det kan vara svårt att hänga med om hur man ska testa laddstolpar och laddboxar. Man kan se en laddstolpe / laddbox som en vanlig elinstallation men med extra funktioner.

Det är alltid viktigt att testa en laddstolpe på kraftsidan, d.v.s. kontinuitet, JFB-test och isolation. Men det är även viktigt att testa signalbehandlingen ifrån stolpen, för att kunna säkerställa en bra kommunikation mellan laddpunkt och bil.

Säkerheten i en laddstolpe utgörs inte bara av en traditionell jordfelsbrytare utan istället en jordfelsbrytare typ B eller strömsensor som tillägg. Detta för att ge skydd för båda AC och DC felströmmar.

För en av stolparnas extra funktioner, utöver signaler, är att de ska ha skydd för 6mA DC. Då bilen kan ha en tendens att kunna skicka ut DC strömmar ut mot nätet. Det finns inget krav på att det måste testas, men vi på Beving rekommenderar att man testar detta för att kunna med god säkerhet lämna ifrån sig en säker installation.

Vi på Beving erbjuder en helhetslösning på testinstrument för laddstolpar och laddkablar. Både för kraftsidan, signalbehandlingen och möjligheten att kontrollera laddstolpe/laddbox via en laddningsregulator som övervakar laddningssystemets interna hårdvara, som: mätaren, uttaget eller användargränssnittskortet.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram de instrument du behöver för att lämna ifrån dig en säker installation.

 • Kontroll av kommunikation mellan bil och laddpunkt: Profitest H+E Base (följ länken nedan för att läsa mer)
 • Test av laddkabel: Profitest E-Mobility (följ länken nedan för att läsa mer)
Magnus Eriksson
Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Fredrik Spang

Kontaktperson

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Relaterade produkter

Mer från kunskapsbanken

Fler spännande kategorier