• Kunskap
  • Erfarenhet
  • Kvalitet

Kurser inom jordning 

Under kurserna i jordning går vi igenom teorin bakom både olika jordningssystem och deras övervakning. Vi arbetar praktiskt med jämförelser, driftsättning och felsökning, där vi lär oss hantera modern mätutrustning.

Vi vet att Du som kund gynnas av att ha en gedigen kunskap om våra produkter och hur man använder dem. Därför har vi under en följd av år utvecklat kurser såväl om tekniken som dess praktiska användning.

Våra kurser är pedagogiskt upplagda för att Du ska ha lätt att lära Dig, de utvecklas kontinuerligt och vi är noga med val av kursledare.

Vi erbjuder ett omfattande fast kursutbud och ordnar gärna företagsanpassade kurser i såväl teknik som användning/handhavande av våra produkter.

Kurser inom jordning

Mer om kurser