Medicinska utrymmen

Beving är marknadsledande på kurser inom elinstallationer i medicinska utrymmen i Sverige. 

Vi vet att Du som kund gynnas av att ha en gedigen kunskap om våra produkter och hur man använder dem. Därför har vi utvecklat kurser om tekniken som dess användning.

Våra kurser är pedagogiskt upplagda för att Du ska ha lätt att lära Dig, de utvecklas kontinuerligt och vi är noga med val av kursledare.