Vibration

Alla roterande komponenter har mer eller mindre unika vibrationssignaturer. Det ger oss möjlighet att via en mätning bestämma vilken delkomponent i en roterande utrustningen är som ger upphov till vibrationer.

Praktisk Balansering

1 dag

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande förståelse för hur en balansering kan utföras.

Praktisk Vibration

1 dag

Kursen är en introduktionskurs till vibrationsanalys med hjälp av instrument från B&K.