PQ1 PQ-Relay

PQ1 upptäcker elkraftsproblem på alla typer av elanläggningar.
 • Elkvalitétsrelä som stödjer många normer.
 • Enfasig mätare som kan mäta mellan faserna och mellan fas och nolla i trefas system
 • Kostar mindre än en tiondel av en nätstörningsanalysator

 • Produkttyp: NÄTANALYSATOR
 • Artikelnummer: 0305824

Offertförfrågan

Var god fyll i produkt
Invalid Input
Ange namn på kontaktperson
Var god fyll i en giltig e-postadress
Fyll i ett giltligt telefonnummer
Fyll i de siffror du ser på bilden
Visa ny bild Fel. Skriv de siffror som bilden visar

 • Det är en enfasig mätare som kan mäta mellan faserna och mellan fas och nolla i trefas system. PQ1 kostar mindre än en tiondel i jämförelse med en traditionell nätstörningsanalysator. Den betalar sig snabbt genom att minska antalet gånger man behöver ringa efter hjälp med service på olika produktionssystem, medicinsk utrustning, styrsystem till hissar och andra komplicerade system. Man kan lätt välja mellan 16st förprogrammerade gränsvärdeskurvor som täcker spänningsdippar, överspänningar, transienter och strömavbrott.

  • Låg kostnad
  • Upptäcker dippar, överspänningar, avbrott och transienter.
  • Fångar transienter ända ned till 500 nanosekunder
  • 0,5% noggrannhet
  • Tre normalt stängda reläkontakter
  • Justerar sig automatiskt mellan 50, 60 eller 400Hz
  • Inbyggda internationella elkraftsstandarder
  • Ingen programvara eller dator behövs
  • Snabb installation: Koppla in strömmen, välj nominell spänningen, och sätt gränsvärdet till "Standard".
  • Liten elkvalitetsmätare för att snabbt få kontroll över ditt system.
  • DIN-spår eller panelmontering.
  • Använd dig av 3st PQ1:or för att göra en 3-fasmätning

  Användningsområden

  • Medicinsk laboratorieutrustning
  • SCADA system, PLC system
  • Styrsystem till hissar
  • Lågkostnadsmätningar
  • HVAC kontroller, ASD's
  • Server, data- och telekomcentra

   

  Översikt PQ1

  Visa och ta bort händelser
  När en störning har upptäckts, kommer en röd diod blinka i 3 sekunder (eller längre, om händelsen var längre än 3 sekunder). En gul diod, "event history", kommer att tändas och fortsätta att lysa. Den indikerar att det har varit en händelse. PQ1:an kommer ihåg tillståndet för den gula dioden även om man bryter strömmen. För att radera minnet trycker man på knappen "Clear". "Clear"-knappen kontrollerar även spänningen och frekvensen igen.

  Verifiering av funktioner
  Tryck in och håll "Clear" -knappen intryckt under 1sek. PQ1:an kommer själv att skapa en nätstörning av varje slag. Varje reläpar kommer även att öppnas under testtiden. PQ1:an raderar sedan automatiskt händelserna och kontrollerar spänningen och frekvensen. Detta test kan användas för att kontrollera att ditt system reagerar på ett tillfredsställande sätt.

  Att välja den nominella spänningen
  Ställ in den nominella spänningen på den roterande brytaren. När PQ1:an startas kontrollerar den att spänningen ligger inom ±30% av den nominella spänningen. Om inte, kommer fönstret blinka rött och meddela om att kontrollera den nominella spänningen igen.

  De val som finns är: 100, 110, 120, 200, 208, 220, 230 eller 240V.

  Den nominella frekvensen
  När PQ1:an kopplas in söker den först efter den nominella frekvensen. Om frekvensen inte är 50, 60 eller 400Hz, så kommer PQ1:an fortsätta söka och indikera detta med dioden för frekvens. När sedan rätt frekvens hittas kommer en grön diod att tändas.

  Välja gränsvärden
  Välj en av de förprogrammerade kurvorna för att bestämma de gränsvärden då PQ1:an skall signallera för en överspänning, liten kort dipp eller stor lång dipp. (Gränsvärdet för transienter kommer att vara det samma oavsett vilket program som väljs). Om ni är osäker så kan ni ställa brytaren på "Standard".

  Några av de övriga gränsvärdena: SEMI F47, CEBEMA, ITIC, MIL-STD704E, 61000-2-4 Class I, II, II, 61000-4-11, EN50160, EN50082-1, EN50082-2, EN50082-1, MIL-STD-3900

  Koppla in spänning och reläkontakter
  Koppla slutligen in spänningen, fas mot fas eller fas mot nolla, från 100 till 240Vrms. PQ1:an har tre normalt stängda reläkontakter: För överspänning/transienter, små korta dippar och stora långa dippar. Dessa kontakter öppnar sig i minst tre sekunder under varje händelse och stänger sig automatiskt i slutet av händelsen. Kontakterna klarar 30V, 300mA max. Dessa kan anslutas som vilka omkopplare som helst: kontrollreläer, aktivering av alarm, trigga ingångar i datasystem eller systemets fellogg.

   

  Gränsvärden

  Djup/Varaktighet - gränsvärden
  De olika gränsvärdena PQ1:an har härstammar från olika internationella standarder. Använd vridknappen för att välja gränsvärden. Om ni skulle vara osäker på vilket gränsvärde ni ska välja, vrid då knappen till "Standard". Om en standard från början saknar ett gränsvärde (t.ex. saknar SEMI F47 gränsvärde för överspänning), eller om ett gränsvärde inte är kompatibelt med PQ1:an kommer ett rimligt gränsvärde sättas. Dessa gränsvärdeskurvor är baserade på gällande standarder men av olika skäl stämmer de kanske inte exakt överens med den ursprungliga standarden. Kontrollera den gällande standarden för vidare information.

  Standard
  "Standard" består av universella gränsvärden valda av Power Standards Laboratory (PSL). De är en bra kompromiss för att erhålla bra känslighet och ett fåtal falska alarm.

  MIL-STD-704E (Aircraft)
  Härstammar från MIL-STD-704E, "Interface Standard: Aircraft Electric Power Characteristics," fig 4 och fig 6. Den här standarden specificerar inte gränsvärde för transienter.

  MIL-STD-1399 (Shipboard)
  Härstammar från MIL-STD-1399, "Interface Standard for Shipboard Systems - Sektion 300A - Electric Power, Alternating Current", Tabell I, Type II power. Standarden specificerar ett gränsvärde på 1kV för transienter, PQ1:ans skiljer sig genom att ha ett gränsvärde på 0,5kV.

  ITIC
  Härstammar från ITIC- kurvan (omarbetad 2000) som utgavs av Technical Committee 3 of Information Technology Industry. Den ursprungliga kurvan för, 120V 60Hz, data- och kontors- utrustning utökades här med andra spänningar och frekvenser.

  CEBEMA
  Baseras på en version av IEEE 1100-1992, fig 3-2. Gränsvärdena i originalkurvan skrivs i procent av det nominella. Kurvan är avsedd för, 120V 60Hz, data- och kontorsutrustning men utökad här med andra spänningar och frekvenser.

  SEMI F47
  Baserad på SEMI F47-0200 ©SEMI 1999, 2000, som saknar gränsvärden för överspänningar och transienter men utökades i PQ1:an med gränsvärden för båda typerna av händelser.

  IEC 61000-2-4 Class I (Laboratory)
  Härstammar från IEC 61000-2-4, CDV 11-2000, Sektion 6 Tabell 1. I denna standard specificeras varken gränsvärdena för överspänningar eller transienter vilket tas upp i Annex B.4. Denna standard specificerar inte några överensstämmande nivåer för dippar, värdena

  IEC 61000-2-4 Class II (Industrial)" / IEC 61000-6-2
  Härstammar från IEC 61000-2-4, CDV 11-2000, Sektion 6 tabell 1. Den här standarden specificerar inget gränsvärde för överspänningar eller transienter, vilket tas upp i Annex B.4. Denna standard specificerar inte några överensstämmande nivåer för dippar, värdena som är angivna är enbart till för vägledning.

  IEC 61000-4-11
  Härstammar från IEC 61000-4-11, Edition 1.1, 2001-03. Samma som ovan.

  EN50160
  Härstammar från EN50160:1994. Samma som ovan. Spänningsdippströskelvärdena ansluter till angivna värden i sektion 3.5, samt för överspännings (swell) tröskelvärden i innebörden av sektion 3.8.)

  EN5082-1
  Härstammar från EN5082-1. Gränsvärdet för spännings dippar kan betecknas av Tabell 4 Line 4.4 och transienterna av Tabell 3 Line 3.3.

  EN5082-2
  Härstammar från EN5082-2. Gränsvärdet för spänningsdippar kan betecknas av tabell 4 Line 4.4. Lägg märke till att gränsvärdet för transienter i tabell A.4.5 är 4kV och inte 0,5kV som det är i PQ1.

  ZA (South Africa)
  Härstammar från NRS048:1996, Dip Window Categories Y, X, och S; överspänningar baserade på 4.6.1 . NRS048:1996 kanske åstadkoms av SABS 00480. Det ingår inga gränsvärden för transienter. Standarden är först och främst användbar vid inkoppling.

  JN (Japan)
  Härstammar från "Denki-Setsubi no Gizyutu-Kizyun", byggdes ut av PSL för att sänka djupet och varaktigheten. Standarden specificerar inte gränsvärdena för över-, underspänningar eller transienter.

   

  Installation

  OBS: Installationen av PQ1:an måste ske så att det inte går att komma åt installationsskruvarna (definieras i IEC 61010-1, 3.5.1. PQ1:an får inte användas om dessa krav inte uppfylls.

  1. Nominell spänning
  Ställ in den nominella spännigen genom att skruva på front panelens vridknapp: 100, 110, 120, 200, 208, 220, 230 eller 240Vrms. Gränsvärdena för över- och underspänningar är automatiskt inställda på procent av värdet.

  2. Djup/Varaktighet – gränsvärde
  Använd vridknappen på sidan av PQ1:an för att välja en av det 16 uppsättningarnas gränsvärden. Ställ knappen på "Standard" om ni är osäker.

  3. Montering
  (a)35mm DIN-spår Vinkla ut den nedre delen från DIN-spåret. Haka sedan på PQ1:an på den övre flänsen och tryck in den nedre delen mot DIN-spåret. Den elastiska haken kommer att knäppas fast och PQ1:an kommer att sitta stadigt. Om ni vill ta bort PQ1:an så år det bara att föra in en skruvmejsel i öppningen och trycka ned haken. Dra sedan PQ1:an bakåt från spåret.

  (b)Panel Sätt fast en extra hake under PQ1:an. Placera de båda hakarna i position för att monteras genom att bända den fjädrande armen från dess skåra, och skjuta hakarna från mitten tills de låses fast. När hakarna är på plats kommer monteringshålens centrum vara 89mm från varandra. Fäst PQ1:an ordentligt mot panelen med M3 eller #6-32 skruvar.

  Montering på panel

  4. Ansluta kablarna
  Man kan ansluta en eller fler kablar som har upp till 2.5mm² sammanlagt.

  (a) Reläkontakter
  Om ni vill använda utgångarna ur reläkontakterna; anslut styrspänningen (30V max) till en lämplig pol och anslut de andra polerna till ingången på givaren (300mA max). Relä för överspänningar/transienter: Anslutning 3 och 4 Relä för små korta underspänningar: Anslutning 5 och 6 Relä för stora långa underspänningar: Anslutning 7 och 8 Om ni vill koppla in mer än 30V eller 300mA, låsa utgångna eller om ni behöver normalt öppna utgångar så kan ni använda PQ1:ans kontakter för att koppla in en spole från ett externt relä.

  (b) Spänningskontakter
  Anslut kontakterna till ett nät som är avsäkrat med max 20A (säkringen bör sitta nära PQ1:an). AC ingångar: Anslutning 1 och 2 Kabelkorssektionen måste klara minst 100mA och isoleringen måste klara märkspänningen . PQ1:an skall anslutas mellan fas och nolla eller fas till fas. Koppla inte in någon last, gäller även PQ1:an, mellan fas och jord. Om er PQ1 skall mäta på 277Vrms, 400Vrms, 480Vrms eller högre måste en lämplig transformator användas. PQ1:ans dipp och överspännings gränsvärden anges i procent vilket gör att transformatorn inte har någon inverkan när händelser skall upptäckas. Man behöver normal inte förse PQ1:an med en egen transformator. Den kan dela transformatorer med andra laster som t.ex. elektronisk utrustning. (Det kommer att ske en viss degradering av exaktheten på transienternas gränsvärde p.g.a. att man använder sig av en transformator.)

  5. Skydda PQ1
  Installationen av PQ1:an måste ske så att ingen av installationsskruvarna är åtkomliga (fastställs i IEC 61010-1, 3.5.1). PQ1:an får inte användas om dessa krav inte uppfylls.

   

   

   

 • Spänningskanaler

  1 st, 240 V

  Triggfunktioner

  Över- och underspänningar

  Driftstemperatur

  0°C till 50°C

  Onoggrannhet

  ±0,5% FS, frekvens ±0,05 Hz

  Storlek

  1.8 x 6.5 x 9 cm

Kontakt


Nyhetsbrev


Ogiltig e-postadress
Fyll i de tecken ni ser på bilden i rutan nedan.
Invalid Input

Din e-postadress kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när du vill själv avsluta prenumerationen.

Huvudkontor


Beving elektronik AB
Storsätragränd 10
127 39 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Beving Elektronik AB
Box 93
127 22 Skärholmen
Org nr: 556130-6696

08 - 680 11 99

info@beving.se

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt Läs mer!