• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Camille Bauer Mätvärdesomvandlare

Finns i flera varianter

Sineax V624

Mätomvandlare Temp/Ohm

 • In: Termoelement, Pt.., Ohm
 • Ut: 0/4...20mA
 • Galvaniskt skild
 • Anslutningsspänning 24 - 60 VDC/AC alt 85 - 230VDC/AC

Mätomvandlare Temp/Ohm

 • In: Termoelement, Pt.., Ohm
 • Ut: 0/4...20mA
 • Galvaniskt skild
 • Anslutningsspänning 24 - 60 VDC/AC alt 85 - 230VDC/AC

 • Beskrivning

  Sineax V624 (option EEx ia IIC T6) Mätomvandlare med hjälpspänningsmatning för skenmontage insignaler: TE, RTD, Ni 100 och Ohm utsignal 0/4 - 20 justerbart med minimum span 2 mA, galvaniskt skild in- och utgång. Programmeras med hjälp av mjukvara via PC, alla parametrar kan justeras på omvandlaren med eller utan hjälpspänning inkopplad. Kontroll av aktuellt mätvärde kan utföras loggas och sparas i PC.

  • In: Termoelement, Pt.., Ohm
  • Ut: 0/4...20mA
  • Galvaniskt skild
  • Anslutningsspänning 24 - 60 VDC/AC alt 85 - 230VDC/AC
 • Filer
Kontaktperson
Fredrik Spang
Fredrik Spang

019 - 18 35 29
Skicka e-post