• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Bender Uttagsprovare

Art.nr: 0308385

Uttagsprovare för IT-nät

Uttagsprovare för medicinska IT-nät

 • Testar funktion av isolationsvakter enligt EN 61557-8
 • Enkel att använda
 • Simulerar symmetriska fel i IT-nät
 • Max tillåten spänning 230 AC

Uttagsprovare för medicinska IT-nät

 • Testar funktion av isolationsvakter enligt EN 61557-8
 • Enkel att använda
 • Simulerar symmetriska fel i IT-nät
 • Max tillåten spänning 230 AC

 • Beskrivning

  Uttagsprovare för medicinska IT-nät (ojordade nät)

  Används för att testa isolationsvakter enligt EN 61557-8 och anläggningar med  isolationsfellokalisering IFLS EN 61557-9. Via motstånd från respektive fas till jordstiftet genereras ett symmetriskt fel  som säkerställer funktion hos isolationsvakt och IFLS.

  Att utföra test:

  • Sätt kontakten isolationsvakten, visuellt och hörbart ska larma i aktuellt utrymme
  • Isolationsvakten skall visa ett värde på 46 kΩ.
  • Finns isolationsfelslokalisering (EDS ...) tillgänglig, ska det indikeras inom några sekunder i aktuell mätpunkt.
  • Kontrollera att fel indikeras i överliggande system.

  Om fel inte uppkommer:

  • Isolationsvakten är defekt
  • Är Isolationsvakten installerad med sk UG mätmetod skall enheten bytas ut. UG-mätmetod är inte längre gällande standard och känner inte igen symmetrisk fel. Isolationsvakten ska känna symmetriskt fel och vara av typ AMP.

  Om isolationsvakten visar fel värde:

  • Isolationsövervakningsanordningen är defekt.
  • Isolationsvakten är anpassad med DC mätmetod, ej lämpligt för medicinska utrustningar och system.

  FÅR ENDAST ANVÄNDAS I MEDICINSKA IT-SYSTEM 230 AC

Kontaktperson
Fredrik Spang
Fredrik Spang

019 - 18 35 29
Skicka e-post

Kurskategorier
Medicinska rum
Medicinska rum
Mer info / Anmälan
Från kunskapsbanken
Kommunikation och systemkomponeneter Iso