• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Lär dig motverka EMC-störningar, pålitliga switch-frånskiljare, lägesvisare 

Felsök solenergi-installationer, installationstestare, delbara trafos, säkringar m.m.

Denna månad bjuder vi på detta.
Mycket nöje!

 
 
 
 
 
 

Lär dig hur du motverkar EMC-störningar i moderna elnät.

Lär dig hur du motverkar EMC-störningar i moderna elnät genom att gå vår nya kurs Praktisk EMC.

EMC-störningar har ökat markant de senaste åren. Våra gamla elnät klarar inte av dagens teknik.
Detta gör att det behövs nya konstruktionssätt och installationsmetoder.

Vår nya kurs Praktisk EMC lär dig allt du behöver veta för att bättre kunna motverka EMC-problem.

Beskrivning:

I takt med att teknikutvecklingen går allt fortare av våra nätanslutna laster, ökar förekomsten av olika typer av nätstörningar som vi tidigare var förskonade från. EMC-störningar har t.ex. ökat markant.

En bidragande orsak till dessa störningar är att den branschpraxis vi lutar oss emot är föråldrad och inte längre relevant för denna typ av laster.

Den ökade andelen av switchade laster kräver att vi anpassar våra konstruktionssätt och installationsmetoder. Många av våra standarder är föråldrade, de erbjuder inget egentligt stöd vid konstruktion av moderna elnät. Samt att för vissa frekvensområden saknas det helt relevanta standarder.

Även dagens diskussioner om ”Smart Grid” ställer nya krav på hur vi bygger våra elnät. Samt dagens energipriser bör ha en stor inverkan på hur vi hanterar förluster vid dimensionering.

Så vi bör idag bygga robusta elnät för framtiden som minimerar de störningar lasterna kan skapa och/eller utsättas för. Men för att lyckas med detta krävs en helhetssyn på nät och laster.

Läs mer om kursen här

 
 
 
 
 
 

Säkra, pålitliga och prisvärda switch-frånskiljare och växelbrytare.

Letar du efter säkra, pålitliga och prisvärda switch-frånskiljare? Svaret är CAPUS S32-serien från Wöhner. Baserat på beprövad omkopplingsteknik erbjuder S32-serien 5 ramstorlekar, från 160 upp till 3150A.

Fördelar:

 • Grafitgrå handtag medföljer strömbrytaren
 • Anslutningsskruvar och fästskruvar ingår
 • Typtest gjord enligt den senaste standarden IEC 60947-6 Ed. mars 2021
 • Går att använda utan anslutningsskenor
 • Komplett familj av tillbehör
 • Synliga frontkontakter
 • Specialversioner på begäran (omkopplare installerade sida vid sida, omkopplare med 3 enheter)

Mer information (länk till pdf)
 
 
 
 
 

Lägesvisare med förstärkt isolering, överspännings- och polaritetsskydd m.m.

Med EKALED lägesvisare med lysdioder får man ett mekaniskt och elektriskt tillförlitligt indikeringsdon som är vida överlägset de äldre elektromekaniska typerna.

Lysdioder ger bättre livslängd än elektromekaniska konstruktioner, vilket innebär lägre underhållskostnader.

Funktioner:

 • Högeffektiva lysdioder
 • Luminescenta linser
 • Överspänningsskydd
 • Polaritetsskydd
 • Brett inspänningsområde
 • Förstärkt isolering
 • Inbyggd logikfunktion
 • Extern signalfunktion
 • Lamptest
 • Isärtagbar/tvådelad fjäderklämsplint

 
 
 
 
 

Lär dig välja rätt mätinstrument/metod för att lösa elkvalitetsproblem.

Vår kurs praktisk elkvalitet ger dig goda kunskaper om vilka mätinstrument och metoder du behöver använda för att lösa elkvalitetsproblem.

Kursen har många laborationer som upptar en större delen av kurstiden. Det ger kursdeltagaren nödvändiga kunskaper för att välja rätt mätinstrument/mätmetod för att lösa elkvalitetsproblem.

Alla mätningar utförs med hjälp av en Dranetz PowerVisa eller PX5 och tillhörande programvara för analys av mätvärden på en persondator.

Observera att kursmaterialet är allmängiltigt och oberoende av mätinstrumentets fabrikat.

Innehåll:

 • Repetition
  Effekt, övertoner och lasttyper.
 • Laborationsutrustning
  Genomgång av handhavande Dranetz PX5 och analysprogrammen Dran-View.
 • Högspänningsmätningar
  Säkerhetsaspekter, ström-, spänningstransformatorer, 2-wattmeter metoden.
 • Nätteori med avseende på övertoner
  Ström- och spänningsövertoner, impedans- och kortslutningseffekt, transformatorkopplingar.
 • Nätteori med avseende på transienta förlopp
  Nätkopplingar, startströmmar, DC-komponenter.
 • Kapacitiva reaktanser i nätet
  Faskompenseringar, olika filtertyper, 1- och 3-fasiga.
 • Fördjupad mätteori
  Strömtänger (AC-DC), loggning kontra transienter, samplingstid kontra minnesdjup.
 • Industriella mätningar
  Motordrifter 6-puls kontra 12-puls likriktare, mellantoner, lagerströmmar.

Läs mer om kursen

Kontaktperson

Michael Ekström
Försäljning
070 - 741 06 63
08 - 680 11 83
Skicka e-post

Kontaktperson

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Senaste artiklarna