• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Beving Utbildningsmaterial

Art.nr: 0305713

Praktisk termografi - boken

Lättläst bok på svenska om termografering i praktiken.

 • Lättläst bok på svenska om termografering i praktiken.
 • Författaren, Reidar Gustavsson, är certifierad termograför level 3 och har stor erfarenhet inom området.

Lättläst bok på svenska om termografering i praktiken.

 • Lättläst bok på svenska om termografering i praktiken.
 • Författaren, Reidar Gustavsson, är certifierad termograför level 3 och har stor erfarenhet inom området.

 • Beskrivning

  Då variationer och felaktigheter i en process innebär förändringar i värmemönstret kan vi använda värmekameran för att söka och påvisa begynnande fel innan ett haveri inträffar. Tekniken har ett oändligt antal tillämpningar.

  Det kommer ständigt nya applikationer och användningsområden. Utvecklingen av värmekameror har varit explosionsartad de senaste 10 åren och nu har tekniken blivit både tekniskt mogen och ekonomiskt försvarbar för områden som tidigare var otänkbara.

  Det ställs dock krav på användaren. Det räcker inte med att bara peka värmekameran mot önskat objekt och tro att allt blir synligt och begripligt på displayen. För att kunna genomföra ett mätuppdrag på rätt sätt krävs gedigna kunskaper hos termografören.

  Boken består av sex kapitel:

  • Inledning: Introduktion till ämnesområdet.
  • Värmelära: Värmelärans grunder.
  • Värmekameran: En grundläggande beskrivning av värmekamerans funktioner.
  • Mätmetodik: Introduktion till ett mera systematiskt sätt att arbeta.
  • Applikationer: Exempel på praktiska mätningar från industrin.
  • Rapport: Rapportskrivning med hjälp av programvaran QuickReport.
  • Boken vänder sig till nybörjare som vill lära sig termografins grunder.

  Antal sidor: 157

Fråga oss
Anders Hjalmarsson
Anders Hjalmarsson

072 - 215 25 78
019 - 18 46 94
Skicka e-post