• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet
Produkten har utgått

Dranetz Nätanalysator

Art.nr: 0900771

Svarsmoduler

Produkten har utgått. Kontakta oss för ersättare.
Karakteriseringen bygger på svarsmoduler som ger utförlig information om t.ex. riktning och orsak till fel. En enkel och tydlig förklaring ges till varje händelse tillsammans med en fördjupad analys.

 • Bestäm typen av störning
 • Motorkvalitet
 • Riktningsbestämning av dippar Kondensatorinkoppling
 • Allting redan i instrumentet.

Produkten har utgått. Kontakta oss för ersättare.
Karakteriseringen bygger på svarsmoduler som ger utförlig information om t.ex. riktning och orsak till fel. En enkel och tydlig förklaring ges till varje händelse tillsammans med en fördjupad analys.

 • Bestäm typen av störning
 • Motorkvalitet
 • Riktningsbestämning av dippar Kondensatorinkoppling
 • Allting redan i instrumentet.

 • Beskrivning

  Produkten har utgått. Kontakta oss för ersättare.

  Karakteriseringen bygger på svarsmoduler som ger utförlig information om t.ex. riktning och orsak till fel. En enkel och tydlig förklaring ges till varje händelse tillsammans med en fördjupad analys.

  Svarsmoduler finns för alla tillämpningar, bl.a. riktningsbestämning av underspänningar, kondensatorinkopplingsdetektion och riktningsbestämning, förbrukningsanalys och -rapportering, UPS-prestanda, radiell distanskänning och tillförlitlighetsanalys.

  Dranetz-BMI har utökat sina nya handhållna elkvalitetsinstrument med svarsmoduler som är en innovation på den portabla marknaden som sätter dem steget före konkurrenterna. Svarsmodulerna utvecklades till Dranetz-BMI's Signature System, en instrumentfamilj för kontinuerlig mätning. Algoritmerna är patentskyddade av Dranetz-BMI. De omvandlar rådata från händelser till precisa svar för att fastställa felkällan och orsaken till störningen. Dessa unika verktyg sparar tid och ökar precisionen vid analyser av elkvalitetsproblem.

   

  Motorkvalitet
  Enbart i USA finns det 12.4 miljoner motorer större än en hk, varav 2.9 miljoner går sönder varje år. För de allra flesta motorer utgör inköpskostnaden bara 2-5% av den totala kostnaden under motorns livstid. En förbättrad kondition och längre livslängd för motorer torde således vara av stort intresse för anläggnings- och underhållschefer.

  • Ett antal elektriska parametrar påverkar en motor negativt eller är indikatorer på motorns hälsa. Dranetz-BMI's svarsmodul för motorkvalitet visar alla dessa parametrar i en färgkodad tabell:
  • RMS-spänning - Låga spänningsnivåer kan öka värmeutvecklingen i motorn. Spänningen bör vara inom värdet på märkplåten (+/-5%).
  • RMS-ström - Höga strömnivåer kan också öka värmeutvecklingen.
  • Spänningsobalans - Enligt NEMA Standard MG-1 kan en obalans på bara 3% minska verkningsgraden med 10%. Ibland kan en obalans på bara 1% orsaka problem.
  • PF (effekt faktor) - Skillnad eller förändring mellan faserna kan indikera lindnings- eller rotorproblem.
  • Spänning-THD - Förlusterna i motorn ökar med övertonshalten. Vissa typer av förluster ökar exponentiellt. 5% är ett vanligt tröskelvärde för THD.
  • Ström-THD - Kan indikera på höga spänningsövertonshalter eller andra problem med motorn, t.ex. en trasig rotor.
  • Strömmens negativa symmetriska komponent - Den negativa strömkomponenten försöker driva motorn åt fel håll, vilket resulterar i ökad värmeutveckling och förkortad livslängd.
  • HK - Beräknas från effekten.

  Användaren kan själv sätta gränsvärden för varje parameter, t.ex. en hög gräns på 3% och en mycket hög gräns på 6% för spänningsobalansen. Skulle obalansen uppgå till 3% eller mer kommer rutan att växla färg från grön till gul och från gul till röd om obalansen överskrider 6%. På så sätt får användaren en snabb visuell indikation av vilka parametrar som påverkar motorn.

  Många parametrar som visas pekar på en ökad värmeutveckling i motorn. Detta sänker i sin tur motorns livslängd och minskar den belastning motorn kan utsättas för. En sammanfattande parameter, kallad Derating Factor, är en kumulativ indikator av dessa parametrar. Resultatet nås av en algoritm som viktar varje parameter som överskrider sitt gränsvärde mot motorns märkning och belastning. Denna parameter bör användas som en guide vilken indikerar på potentiella elektriska problem som påverkar den testade motorn.

  Motorkvalitetssammanfattningen är ett snabbt och enkelt sätt att hitta motorproblem. Här kan du på ett enkelt och lättförståeligt sätt se om något har hänt eller förändrats som kräver din uppmärksamhet.

   

  Riktningsbestämning
  Spänningsfall är den vanligaste typen av elkvalitetsproblem. Även små spänningsfall kan orsaka flera timmars driftavbrott eller en påtaglig förlust av produktion eller vinst. Spänningsfall kan orsakas av fel i det matande nätet eller interna händelser, t.ex. uppstart av stora laster. För digitala maskiner kan ett spänningsfall vara lika allvarligt som ett avbrott. Datorer kan t.ex. sluta fungera om strömförsörjningen försvinner i bara några få millisekunder.

  Svarsmodulen "Riktningsbestämning av dippar" bestämmer felkällans position, t.ex. inne i eller utanför anläggningen, vilken är utgångspunkten för att lösa problemet och skydda verksamheten snabbt och kostnadseffektivt.

  Svarsmodulen visar allvarlighetsgraden för spänningsfallet och riktningen relativt till mätpunkten.

   

  Kondensatorinkoppling
  Kondensatorer jämnar ut spänningen och förbättrar effekt faktorn i distributionssystem. Vissa är alltid inkopplade, medans andra kopplas in och ur då det behövs, ofta vid samma tidpunkter varje dag.

  Även om kondensatorinkopplingar är vanliga kan dessa orsaka transienter som stör maskiner, sensorer och datorer. Kondensatorinkopplingar kan få datorsystem att låsa sig, förlora data eller till och med gå sönder.

  Dessa transienter kan färdas långa sträckor i distributionsnät och i vissa fall förstärkas. Svarsmodulen identifierar och karakteriserar omedelbart dessa och visar deras riktning relativt mätpunkten, vilket möjliggör snabba beslut och åtgärder.

  Svarsmodulen för kondensatorinkoppling visar automatiskt om en inkoppling av en kondensator har skett och visar data om riktningen och allvarlighetsgraden.

Fråga oss
Magnus Eriksson
Magnus Eriksson

 070 - 318 86 63
 08 - 680 11 65
 Skicka e-post

Kurskategorier
Elkvalitet
Elkvalitet
Mer info / Anmälan