• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

Powerside Nätanalysator

Art.nr: 0305824

PQ1

PQ1 upptäcker elkraftsproblem på alla typer av elanläggningar.

 • Elkvalitétsrelä som stödjer många normer.
 • Enfasig mätare som kan mäta mellan faserna och mellan fas och nolla i trefas system
 • Kostar mindre än en tiondel av en nätstörningsanalysator

PQ1 upptäcker elkraftsproblem på alla typer av elanläggningar.

 • Elkvalitétsrelä som stödjer många normer.
 • Enfasig mätare som kan mäta mellan faserna och mellan fas och nolla i trefas system
 • Kostar mindre än en tiondel av en nätstörningsanalysator

 • Beskrivning

  PQ1 elkvalitetssensor är en enfasig mätare som kan mäta mellan faserna och mellan fas och nolla i trefas system. PQ1 kostar mindre än en tiondel i jämförelse med en traditionell nätstörningsanalysator. Den betalar sig snabbt genom att minska antalet gånger man behöver ringa efter hjälp med service på olika produktionssystem, medicinsk utrustning, styrsystem till hissar och andra komplicerade system. Man kan lätt välja mellan 16st förprogrammerade gränsvärdeskurvor som täcker spänningsdippar, överspänningar, transienter och strömavbrott.

  • Låg kostnad
  • Upptäcker dippar, överspänningar, avbrott och transienter.
  • Fångar transienter ända ned till 500 nanosekunder
  • 0,5% noggrannhet
  • Tre normalt stängda reläkontakter
  • Justerar sig automatiskt mellan 50, 60 eller 400Hz
  • Inbyggda internationella elkraftsstandarder
  • Ingen programvara eller dator behövs
  • Snabb installation: Koppla in strömmen, välj nominell spänningen, och sätt gränsvärdet till "Standard".
  • Liten elkvalitetsmätare för att snabbt få kontroll över ditt system.
  • DIN-spår eller panelmontering.
  • Använd dig av 3st PQ1:or för att göra en 3-fasmätning

  Användningsområden

  • Medicinsk laboratorieutrustning
  • SCADA system, PLC system
  • Styrsystem till hissar
  • Lågkostnadsmätningar
  • HVAC kontroller, ASD's
  • Server, data- och telekomcentra

   

  Översikt PQ1

  Visa och ta bort händelser
  När en störning har upptäckts, kommer en röd diod blinka i 3 sekunder (eller längre, om händelsen var längre än 3 sekunder). En gul diod, "event history", kommer att tändas och fortsätta att lysa. Den indikerar att det har varit en händelse. PQ1:an kommer ihåg tillståndet för den gula dioden även om man bryter strömmen. För att radera minnet trycker man på knappen "Clear". "Clear"-knappen kontrollerar även spänningen och frekvensen igen.

  Verifiering av funktioner
  Tryck in och håll "Clear" -knappen intryckt under 1sek. PQ1:an kommer själv att skapa en nätstörning av varje slag. Varje reläpar kommer även att öppnas under testtiden. PQ1:an raderar sedan automatiskt händelserna och kontrollerar spänningen och frekvensen. Detta test kan användas för att kontrollera att ditt system reagerar på ett tillfredsställande sätt.

  Att välja den nominella spänningen
  Ställ in den nominella spänningen på den roterande brytaren. När PQ1:an startas kontrollerar den att spänningen ligger inom ±30% av den nominella spänningen. Om inte, kommer fönstret blinka rött och meddela om att kontrollera den nominella spänningen igen.

  De val som finns är: 100, 110, 120, 200, 208, 220, 230 eller 240V.

  Den nominella frekvensen
  När PQ1:an kopplas in söker den först efter den nominella frekvensen. Om frekvensen inte är 50, 60 eller 400Hz, så kommer PQ1:an fortsätta söka och indikera detta med dioden för frekvens. När sedan rätt frekvens hittas kommer en grön diod att tändas.

  Välja gränsvärden
  Välj en av de förprogrammerade kurvorna för att bestämma de gränsvärden då PQ1:an skall signallera för en överspänning, liten kort dipp eller stor lång dipp. (Gränsvärdet för transienter kommer att vara det samma oavsett vilket program som väljs). Om ni är osäker så kan ni ställa brytaren på "Standard".

  Några av de övriga gränsvärdena: SEMI F47, CEBEMA, ITIC, MIL-STD704E, 61000-2-4 Class I, II, II, 61000-4-11, EN50160, EN50082-1, EN50082-2, EN50082-1, MIL-STD-3900

  Koppla in spänning och reläkontakter
  Koppla slutligen in spänningen, fas mot fas eller fas mot nolla, från 100 till 240Vrms. PQ1:an har tre normalt stängda reläkontakter: För överspänning/transienter, små korta dippar och stora långa dippar. Dessa kontakter öppnar sig i minst tre sekunder under varje händelse och stänger sig automatiskt i slutet av händelsen. Kontakterna klarar 30V, 300mA max. Dessa kan anslutas som vilka omkopplare som helst: kontrollreläer, aktivering av alarm, trigga ingångar i datasystem eller systemets fellogg.

   

  Gränsvärden

  Djup/Varaktighet - gränsvärden
  De olika gränsvärdena PQ1:an har härstammar från olika internationella standarder. Använd vridknappen för att välja gränsvärden. Om ni skulle vara osäker på vilket gränsvärde ni ska välja, vrid då knappen till "Standard". Om en standard från början saknar ett gränsvärde (t.ex. saknar SEMI F47 gränsvärde för överspänning), eller om ett gränsvärde inte är kompatibelt med PQ1:an kommer ett rimligt gränsvärde sättas. Dessa gränsvärdeskurvor är baserade på gällande standarder men av olika skäl stämmer de kanske inte exakt överens med den ursprungliga standarden. Kontrollera den gällande standarden för vidare information.

   

 • Filer
Fråga oss
Magnus Eriksson
Magnus Eriksson

 070 - 318 86 63
 08 - 680 11 65
 Skicka e-post

Fast installerat / multiinstrument