• Kunskap
 • Erfarenhet
 • Kvalitet

God jul och gott nytt år!

Vi vill passa på att tacka alla kunder, nya som gamla, för detta år samt att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt!.

Vi bjuder även på lite bra läsning längre ner samt vad som händer hos oss i början på 2024.

 
 
 Öppettider hos Beving under jul och nyår 2023-2024:
 • 2023-12-22: 08:15 - 15:00
 • 2023-12-25: Stängt
 • 2023-12-26: Stängt 
 • 2023-12-29: 08:15 - 15:00
 • 2024-01-01: Stängt
 • 2024-01-05: 08:15 - 13:00

Övriga dagar har vi ordinarie öppettider 

 

 
 
 
 
 
 

Skillnaden mellan isolerat och direktjordat nät

Den fundamentala tekniska skillnaden mellan direktjordat nät (oftast TN / TN-S nät) och isolerat nät (IT-nät) är nätets förbindning med jord.

Vid galvanisk kontakt mellan en matande ledare och jordplan uppstår i ett direktjordat nät ett jordfel. En relativt hög felström flyter och säkring/jordfelsskydd kan lösa ut med driftstopp som följd.

I ett isolerat nät uppstår i samma situation istället ett isolationsfel. Den ledare som kommit i kontakt med jord antar jordpotential och övriga ledares potential anpassas efter det. I ett IT-nät kan driften fortsätta utan påverkan.

Ur ett användarperspektiv är det två stora skillnader:

 • I ett isolerat nät leder ett första fel inte till någon påverkan på driften, medan det i ett direktjordat skall en automatisk frånkoppling ske vilken kan orsaka driftstopp.
 • Den andra skillnaden är att jordfelsströmmarna vid ett första fel är avsevärt mycket högre i ett direktjordat nät än i ett isolerat nät. Felströmmen som kan flyta i ett isolerat nät är enbart den kapacitivt kopplade strömmen Ic. Felströmmen i ett direktjordat nät beror av övergångsmotståndet i felstället och de nivåer som säkringar och eventuell jordfelsbrytare har.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att isolerade nät är att föredra där man inte önskar få stopp i sin anläggning vid ett första fel. Samt där det är kritiskt med drift- person- och brandsäkerhet. Till exempel på industrier och sjukhus.

    
  
 

Kontakta oss om ni har frågor eller vill ha mer information

08 - 680 11 99
info@beving.se 

 

Fler artiklar om jordfelsövervakning och isolationsövervakning

 
 
 
 
 
 

Kurser i höst hos Beving

Vi på Beving har ett brett utbud av kurser och utbildningar. Våra kursledare är ledande inom sina respektive områden med många års erfarenhet. Här nedan hittar ni vår kurskalender.

Inget mätinstrument eller system är bättre än sin användare!

JANUARI
 • El-termograför grundkurs, 31 januari, Stockholm / distans
MARS
 • ITC-certifiering nivå 1, 12 mars, Stockholm
 • El-termograför grundkurs, 26 mars, Stockholm / distans


Till våra kurser och kursanmälan 

Magnus Eriksson
Försäljning
070 - 318 86 63
08 - 680 11 65
Skicka e-post

Fredrik Spang
Försäljning
019 - 18 35 29
Skicka e-post

Senaste artiklarna