Portabla Mätinstrument

metrahit energy

Vi törs nästan lova att vad ni än vill mäta, testa, eller registrera avseende el, ljus eller värme så har vi instrumentet ni behöver. En uppräkning låter sig knappast göras, men låt oss försöka...

Multimetrar, strömtänger, isolationsprovare, in- stallationstestare, kalibratorer, milliohmmätare, oscilloskop, minnesskrivare, loggers, värmeka- meror, LCR-mätare, nät- och energianalysatorer, wattmätare, besiktningsinstrument, temperatur- instrument, batteritestare, jordresistansmätare, spänningsaggregat, frekvensomformare, m.m.

Vanliga produkter i denna kategori

Gossen Metrawatt Profitest Prime - AC Nyhet
PROFITEST PRIME är det första testinstrumentet för Elektrisk utrustning i AC- och DC-system
  • Det första allt-i-ett-testinstrumentet för: Elektrisk utrustning i AC- och DC-system, maskiner, ställverk, kraftgeneratorer mm.
  • Mångsidig och framtidssäker
  • Säker mätning och testning