Portabla Mätinstrument

metrahit energy

Vi törs nästan lova att vad ni än vill mäta, testa, eller registrera avseende el, ljus eller värme så har vi instrumentet ni behöver. En uppräkning låter sig knappast göras, men låt oss försöka...

Multimetrar, strömtänger, isolationsprovare, in- stallationstestare, kalibratorer, milliohmmätare, oscilloskop, minnesskrivare, loggers, värmeka- meror, LCR-mätare, nät- och energianalysatorer, wattmätare, besiktningsinstrument, temperatur- instrument, batteritestare, jordresistansmätare, spänningsaggregat, frekvensomformare, m.m.